Tin tức

  • post time: Apr-24-2017

    CNC Machining is a process used in the manufacturing sector that involves the use of computers to control machine tools. Tools that can be controlled in this manner include lathes, mills, routers and grinders. The CNC in CNC Machining stands for Computer Numerical Control. On the surface, it may ...Read more »

  • post time: Apr-24-2017

    Dập (còn gọi là nhấn) là quá trình đặt tấm kim loại phẳng ở một trong hai hình thức trống hoặc cuộn dây vào một máy ép dập, nơi một công cụ và chết hình thức bề mặt kim loại thành hình lưới. Dập bao gồm một loạt các quá trình sản xuất tấm kim loại hình thành, như đấm sử dụng một machi ... Read more »

YÊU CẦU VỚI DOANH NGHIỆP
  • * CAPTCHA: Vui lòng chọn Cờ